Melbourne - Adelaide
Efter den hårde
sejltur var vores
første stop Cape
Otway National
Park hvor det
vrimler med
koalaer. De boede
bogstaveligt talt i
træerne over vores
camper.
Da vi ankom talte
vi 11 - det syntes vi
var mange. Dagen
efter talte vi 76 på
tre timer!
Koala med unge
Koalaer i brunst; hunnen (øverst) skriger mens hannen
brøler - lyder forfærdeligt!
Dernæst gik turen
langs Great Ocean
Road - fantastisk
kystlinie.
The Twelve Apostle - eller resterne…(der er 9 tilbage)
The Arch
London Bridge
Bay of Islands
Og naturoplevelserne fortsatte i
Grampians National Park - hvor vi
gik og gik - hele vejen til toppen…
Men vi så også en helt anden type naturoplevelser;
efterveer fra oversvømmelserne.
For det syd-østlige Australien gælder, at de har haft 6
grader lavere temperature end vanligt og der er faldet 6
gange så meget regn! Fire områder har været erklæret i
undtagelsestilstand pga vandmasserne. For hele
Australien er vejret meget anderledes i år end det plejer.
I år er problemet ikke de store brande der hærger, men
vandmasserne der ødelægger eller ændre alt. Husk
bare på vores billeder fra Alice Springs. Det burde have
været ørken og ikke blomsterlandskab.